Diensten

De boekhouding is de ruggengraat van de onderneming. Niet alleen slechts een fiscale verplichting, maar vooral de weergave van het welzijn van het bedrijf. Analyse van de cijfers geeft aan waar de kansen en waar de problemen liggen. Regelmatig geven wij u een kort overzicht van de baten en de lasten. Daarnaast kunnen wij U bedrijfseconomische adviezen geven waarmee U zich verder kunt ontplooien. Voor dit alles is een adequate boekhouding de basis waarmee wij werken.Natuurlijk bepaalt U zelf welk deel van de administratie U aan ons uitbesteedt.
Voor fiscale dienstverlening bent U bij ons kantoor aan het juiste adres. Wij verzorgen graag onderstaande aangiftes voor U:

  • •  Omzetbelasting
  • •  Loonheffing
  • •  Loonheffing
  • •  Inkomstenbelasting
  • •  Vennootschapsbelasting
  • •  Dividendbelasting

Tevens kunnen wij op fiscaal gebied nog meer voor U betekenen, zoals het indienen van bezwaar- en beroepschriften.
Dit is een noodzakelijk kwaad, maar vraagt veel tijd en kennis van ondernemers.
Begeleiding bij belastingcontroles behoort ook tot de mogelijkheden.

Financiële administratie biedt houvast in uw ondernemingsdynamiek. De boekhouding is de ruggengraat van de onderneming. Niet alleen slechts een fiscale verplichting, maar vooral de weergave van het welzijn van het bedrijf.Analyse van de cijfers geeft aan waar de kansen en waar de problemen liggen. Regelmatig kunnen wij U een kort overzicht van de baten en de lasten. Daarnaast kunnen wij U bedrijfseconomische adviezen geven waarmee U zich verder kunt ontplooien. Voor dit alles is een adequate boekhouding de basis waarmee wij werken.

Een betrouwbare financiële administratie is van essentieel belang om inzicht te hebben in het reilen en zeilen van de onderneming. Voor uzelf, maar ook voor externe belanghebbenden en financiële instellingen.

Een goede salarisadministratie is van belang voor U als ondernemer maar zorgt daarnaast tevens voor tevredenheid bij uw personeel.Door uitbesteding houdt U meer tijd over die U kunt besteden aan uw ondernemingsactiviteiten.

Indien U besluit uw salarisadministratie door ons kantoor te laten verzorgen kunnen wij U van dienst zijn met:

  • •  Loonstroken voor uw personeel
  • •  Aangiften loonheffing
  • •  Aanmelden werknemers bij de belastingdienst
  • •  Jaarloonopgaven

© Administratiekantoor D. Van Garderen 2020